Đại Náo Đông Xưởng Full HD Thuyết Minh - Phim kiếm hiệp Trung Quốc CỰC HAY

2020-12-30

3     0    

Phim Đại Náo Đông Xưởng Full HD Thuyết Minh Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Frank

Phim kiếm hiệp Trung Quốc CỰC HAY - Đại Náo Đông Xưởng Full HD Thuyết Minh

✤ Đạo diễn: Tôn Truyền Lâm
✤ Diễn viên: Lý Quảng Bân, Lý Nham

✤ Phim kiếm hiệp ĐẠI NÁO ĐÔNG XƯỞNG Full HD Thuyết Minh: Bạch đốc chủ của Đông Xưởng cấu kết với Ninh vương,mưu đồ soán ngôi, Tông Minh phát hiện ra manh mối nhưng lại khiến cẩm y vệ và chỉ huy sứ Thẩm đại nhân rơi vào nguy hiểm.

0 BÌNH LUẬN
Social Movie Full Online HOT

.....